Uni Helse utfører og formidler forskning innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid.

09.04.14

Har kartlagt psykisk helse blant ungdom

ung@hordaland er en videreføring av undersøkelse Barn i Bergen og kartlegger psykisk helse og utvikling hos ungdom i Hordaland. Noen av resultatene er her samlet i en brosjyre. Les blant annet om Utenfor skolen, 22. juli, rus, depresjon, autisme og søvn.

27.03.14

Har gjort en forskjell

Opplæring om barns psykiske helse og barnepsykiatri i Aserbajdsjan har ført til endringer i hvordan azeriske leger, psykologer og logopeder arbeider med barn og deres familier.

13.03.14

Synligjør forskning på sykehjemsmedisin

Depresjon, legemiddelforskrivning, livsavslutning i sykehjem og musikkterapi er noen av de temaene våre forskere presenterte på den andre nasjonale konferansen om forskning og fagutvikling ved sykehjem.

10.03.14

- Stress er ikke farlig

I Danmark skal en stor kampanje hjelpe arbeidstakere til å takle stress bedre. Kampanjen bygger på stressteorien som Holger Ursin og Hege Eriksen i Uni Research Helse har utviklet.

24.02.14

Olweusprogrammet mot mobbing på japansk

To av Dan Olweus’ amerikanske håndbøker om hvordan Olweusprogrammet kan innføres på en skole er nylig oversatt til japansk. - Det er en økende interesse for systematisk intervensjon mot mobbing i japanske skoler, forteller Dan Olweus.

19.02.14

Diagnosekriterier skiller ikke mellom ulike pasientgrupper med CFS/ME

I Norge har det vært sterke synspunkter på hvilke diagnostiske kriteriesett som bør brukes for å identifisere pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) og hvilke som er ubrukelige.

18.02.14

Helseministeren fikk høre om helseforskning

Forskning på hoftebrudd hos eldre, sykefravær og legetjenester blant lesbiske og homofile var noe av det helseminister Bent Høie fikk høre om på besøk hos Uni Research Helse.

12.02.14

Tester lavintensivt tiltak mot angst

Regionalt forskingsfond Vestlandet har bevilget tre millioner kroner til utprøving og evaluering av lavintensivt tiltak for ungdom med angstsymptomer. RKBU Vest skal i samarbeid med åtte helsesøstre prøve ut og vurdere to ulike typer tiltak innen en metode basert på kognitiv atferdsterapi.

22.01.14

Ulik håndtering av 113 telefoner

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er verktøyet som skal hjelpe operatørene ved de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene til å stille de riktige spørsmålene og ta de rette avgjørelsene når de håndterer 113-telefoner. Bruken av Index varierer mye.

21.01.14

Åpenhet om seksuell orientering ikke et enten-eller spørsmål

– Det er mange som tenker at det ikke lenger er nødvendig å være «i skapet». Og jo fler som tenker det, jo større blir nok trykket på de som skjuler sin seksuelle orientering i mange situasjoner, sier Kirsti Malterud, professor i allmennmedisin og seniorforsker ved Uni Helse til forskning.no.

17.01.14

Vil ha et fosterhjemsløft

Kvaliteten på fosterhjemsarbeidet må løftes, mener forskerne som har gjennomført forskningsprogrammet Fosterhjem for barns behov.

15.01.14

Finner liten effekt av gradert sykmelding

En fersk analyse finner liten effekt av gradert sykmelding når det gjelder fraværslengde og retur til arbeid

03.01.14

Anbefaler forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten

En styringsgruppe fikk i desember 2012 i oppdrag fra Helsedirektoratet å starte et arbeid for å utrede grunnlaget for å opprette forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten etter modell fra forskningsnettverk i utlandet. Nå er rapporten klar.

03.01.14

Mangel på informasjon gir feil vurdering av hastegrad

Ved medisinsk akutte tilfeller er fastsettelse av riktig hastegrad viktig for å kunne prioritere pasienter i riktig rekkefølge.Forskere ser om det er forskjell mellom den første vurderingen som allmennlegen gjør ved telefonsamtale, og vurderingen den samme legen gjør etter å ha undersøkt pasienten.

13.12.13

Søvnvansker hos ungdom kan gi depresjon

Både søvnproblemer og depresjon er vanlig blant ungdom. Nå har man for første gang har gjennomført en befolkningsstudie som undersøker sammenhengen mellom søvnproblemer og depresjon.

13.12.13

Musikkterapi demper urolig atferd hos personer med demens

Urolig eller aggressiv atferd hos pasienter med demens er en daglig utfordring ved norske sykehjem. Nå viser en undersøkelse at musikkterapi har en god effekt på personer med demens og at musikkterapi reduserer behovet for medisiner.

06.12.13

Innvandrerungdom hardest rammet av 22. juli terroren

Over halvparten av ungdommene opplevde terroren 22. juli 2011 som personlig livstruende. De sterkeste reaksjonene hadde innvandrerungdom.

21.11.13

Underdiagnostikk og overbehandling av depresjon i sykehjem

Depresjon er utbredt blant nyinnlagte sykehjemspasienter, men diagnostikk gjøres altfor sjelden. Mange pasienter bruker antidepressive medisiner, men bare halvparten på grunn av depresjon.

06.11.13

Geografisk avstand gir ulik bruk av legevakt

Har du legevakten lett tilgjengelig bruker du den mye, er reiseavstanden stor bruker du den sjelden, også for akutte henvendelser.

18.10.13

Filmer om hjelpsomme og ikke-hjelpsomme tanker

Hvordan takle vanskelige utfordringer? Hvordan snakke støttende til seg selv? Dette kan barn og unge og deres hjelpere nå se på film.

Aktuelle prosjekter:

Prosjektperiode 02.06.08 ->

Sykefraværsprosjektet

Prosjektperiode 01.09.12 ->

Geografi og legevaktsøkning

Prosjektperiode 01.01.10 - 20.06.13

Effektevaluering av Senter for Jobbmestring

Evalueringen av NAV-tiltaket Senter for jobbmestring viser at deltakerne oppnår høyere arbeidsdeltakelse ved 12 måneders oppfølging, sammenlignet med kontrollgruppen.

Prosjektperiode 16.10.08 - 31.12.12

iBedrift

En evaluering av tiltaket iBedrift viser at kombinasjonen av opplæring, kollegaveiledning og tilbud om raske polikliniske utredninger reduserer sykefraværet:

Prosjektperiode 01.12.11 - 01.06.13

Seksuell orientering og levekår

Bred, nasjonal kartlegging av levekårene til lesbiske, homofile, bifile

Prosjektperiode 01.08.10 - 31.07.12

Effekten av individuell musikkterapi på livskvalitet, agitert åtferd og medisinering hos personar med demens.

Pilotprosjektet vil med ein RCT og ein multiple case studie undersøkja om musikkterapi har ein målbar effekt på personar med demens i forhold til livskvalitet, urolig åtferd og bruk av medisin.

Prosjektperiode 01.10.12 - 14.04.15

Forskningskunnskap om hjelpetiltak i barnevernet

Prosjektperiode 01.09.02 - 31.12.20

Barn i Bergen - ung@hordaland