Uni Helse utfører og formidler forskning innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid.

07.11.14

Søvnvansker og skolefravær hos ungdom

Kort søvntid og søvnvansker viser sammenheng med høyt skolefravær hos ungdom i undersøkelse av over 8000 ungdom i Hordaland.

20.10.14

Det er fortsatt viktig å satse på rusforebyggende tiltak blant ungdom

Tall fra ung@hordaland-undersøkelsen viser at de fleste 16-19-åringer har forsøkt alkohol. En av ti har forsøkt minst ett ulovlig rusmiddel.

10.10.14

Sosial tilbaketrekning sier noe om hvordan spedbarn fungerer sosialt

Klinikere fra Vestlandet og Nepal samles derfor i Bergen for å lære hvordan de kan fange opp tidlige tegn på vedvarende tilbaketrekning.

04.07.14

Bedre å jobbe litt enn ingenting

I 2004 deltok over 600 langtidssykmeldte i et omfattende arbeidsrettet rehabiliteringsprogram ved Rehabiliteringssenteret AiR. Forskere har fulgt dem for å se hvordan det gikk med dem tre år etterpå.

26.11.14

05.06.14

To enkle spørsmål er nok for å fange opp angst og depresjon

Psykologiske faktorer bidrar ofte til at akutte ryggsmerter blir kroniske. I klinisk praksis bruker derfor en rekke spørreskjema for å kartlegge og fange opp lidelser som angst og depresjon. Men, 2 spørsmål kan være nok for å identifisere ryggpasienter med en mulig angst eller depresjonslidelse.

30.05.14

Tidlige traumer og unges reaksjoner på terror

Ungdom kan få posttraumatiske stressreaksjoner selv om de ikke berøres direkte av terrorangrep som 22. juli-tragedien. Risikoen øker hvis ungdommene selv har opplevd vold eller overgrep tidlig i livet

28.05.14

Sentrale politikere fikk solid helseoppdatering

En samlet helse- og omsorgskomité møtte forskere fra Uni Research Helse, og dro tilbake til Stortinget med hodene fulle av ny kunnskap.

Aktuelle prosjekter:

Prosjektperiode 01.09.02 - 31.12.20

Barn i Bergen - ung@hordaland

Prosjektperiode 27.04.12 ->

Autisme - musikkterapi for barn med ASD (TIME-A)

Vi inviterer deg og barnet ditt til å delta i en studie som undersøker virkningen av musikkterapi hos barn med autisme spektrum forstyrrelser.

Prosjektperiode 01.01.10 - 20.06.13

Effektevaluering av Senter for Jobbmestring

Evalueringen av NAV-tiltaket Senter for jobbmestring viser at deltakerne oppnår høyere arbeidsdeltakelse ved 12 måneders oppfølging, sammenlignet med kontrollgruppen.