Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer arbeider med bivirkningsregistrering, forskning, klinisk utredning av pasienter og informasjon.

16.09.13

Utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgam

Pasienter med langvarige helseplager de selv mener har sammenheng med sine amalgamfyllinger kan få delta i et prosjekt med utprøvende behandling. I prosjektet får pasientene økonomisk støtte til utskiftning av sine amalgamfyllinger.

29.05.13

Bivirkningsgruppens årsrapport for 2012 er klar

Sammenliknet med 2011 er det en økning av andelen rapporter relatert til metaller og legeringer, mens der er en minskning av andelen rapporter om kompositter og sementer. Andelen rapporter relatert til amalgam er stort sett uforandret sammenliknet med 2011.

11.10.11

Forandringer av helseplager etter utskifting av amalgamfyllinger

Hovedtema i Bivirkningsbladet for oktober 2011 er endringer av helseplager etter amalgamutskifting.

15.09.11

Helseplager minsket etter utskiftning av amalgamfyllinger

Pasienter som fikk byttet ut sine amalgamfyllinger, rapporterte minsket intensitet av helseplager tre år etter utskiftningen.

14.01.11

Bivirkningsrapportering er et av vilkårene for stønad fra Folketrygden

Ved utskifting av tannrestaureringer pga kontaktallergi, er innsendt rapport til Bivirkningsgruppen et av vilkårene for stønad fra Folketrygden.

26.10.10

Bivirkninger fra plastfyllinger

Bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale ble stoppet i 2008. Nå følges rapporter om bivirkninger relatert til plastmaterialer spesielt nøye av Bivirkningsgruppen. Bivirkningsbladet oktober 2010 tar opp fordeler og ulemper med plastfyllingsmaterialer i forhold til bivirkninger.

19.01.10

Utprøvende tannbehandling ved generelle helseplager

Samarbeidsprosjekt mellom tannhelsetjenesten og helsetjenesten: Utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

08.01.10

Oppfølging av bivirkninger av dentale materialer i Sverige

Socialstyrelsen i Sverige foreslår oppfølging av bivirkninger av dentale materialer

28.12.09

Skjema for registrering av bivirkninger

Skjema for registrering av bivirkning fra odontolgiske biomaterialer kan nå lastes ned i wordformat og fylles ut og lagres på egen pc.