Hege R. Eriksen

Stiling:forskningsdirektør Uni helse / professor II ved UiB
E-post:hege.eriksen@uni.no
Telefon:+ 47 5558 9975
Fax:+ 47 5558 9878
Adresse:Krinkelkroken 1, 3. et., Bergen

Utdanning:
dr. philos., MSc., Cand. Scient.

Profesjonsinteresse:
Habilitering og rehabilitering
Stress og mestring
Humanmodeller for psykosomatisk sykdom/plager
Arbeidsrettet rehabilitering
Epidemiologi og risikofaktorer for subjektive helseplager og sykefravær
Effekter av ulike intervensjoner for å bedre helsen til arbeidstakere
Effekter av behandling for ryggsmerter
Psykofysiologi og psykologiske forsvarsmekanismer
Seleksjon av personell
Idrettspsykologi

Doktorgradsavhandling:
Stress and coping : does it really matter for subjective health complaints? Bergen: Department of Biological and Med Psychology, University of Bergen, 1998
Les omtale av doktorgraden

Forskningsresultater i Cristin

Relevante lenker: