Klagesaker fra legevakttjenesten – hvilke forhold kan føre til behandlingsfeil?

Prosjektleder: Svein Zander Bratland
Prosjektperiode: 01.01.07 - 30.09.08

Skadepotensialet er stort når leger begår feil i forbindelse med legevakt. Det er derfor viktig å identifisere forhold som kan føre til slike feil. I dette prosjektet inngikk klagesaker mottatt av Helsetilsynet i Hordaland i perioden juli 2001 – desember 2006.

En gikk gjennom samtlige saker som knyttet seg til legevakt eller situasjoner i kontortid der legehjelpen hastet. I alt ble 83 hendelser identifisert. Risikoforhold knyttet til medisinskfaglige feil, systemsvikt og kommunikasjon ble klarlagt. Funnene gir grunnlag for en systematisk tilnærming til læring av feil som begås når legehjelpen haster.

Det ble skrevet en artikkel som inngår som kapittel i rapport om læring av feil og klagesaker: Bratland, Svein Zander; Bondevik, Gunnar Tschudi. Klagesaker fra legevakt - hvilke forhold kan føre til behandlignsfeil? Kap.8:Læring av feil og klagesaker. Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 ISSN 1503-4798 s 63-72. Se lenke i høyre meny.

I tillegg ble det skrevet en kronikk: Bratland, Svein Zandet; Bondevik, Gunnar Tschudi. Når legehjelp haster. Bergens Tidende 020509, s.35. Lenke i høyre meny.

Prosjektleder: Svein Zander Bratland, seniorrådgiver, Statens Helsetilsyn. Fra Nklm deltok Gunnar Tschudi Bondevik.

 

Søk i prosjekter

Avdeling

EmneFiler

Når legehjelpen haster. Kronikk i Bergens Tidende 2. mai 2009

Publikasjoner

Klagesaker fra legevakt – hvilke forhold kan føre til behandlingsfeil?


Medarbeidere

Gunnar Tschudi Bondevik

Svein Zander Bratland